Garantiitingimused

Hikoki 3-aastane täisgarantii kehtib nii aku- kui elektritööriistadele. Täisgarantii ei laiene bensiinimootoriga töötavatele seadmetele.

Täisgarantii kehtib vaid Tööriistamarketi kauplusest või e-poest ostetud Hikoki toodetele.

Garantii katab toote materjali ja valmistusvead. Garantii alla ei kuulu ekspluatatsiooni käigus toodete normaalne kulumine. Sama kehtib ka toodetele, mis on valesti paigaldatud, mida on puudulikult hooldatud, valesti kasutatud, muudest välisteguritest põhjustatud vigastused.

Garantiilise toote puhul kohustub Tööriistamarket toote remontima või asendama samaväärse tootega, juhul kui materjali või valmistusvead on põhjustanud toote kasutuskõlbmatuks muutumise. Kui toodet ei ole võimalik remontida või asendada, siis hüvitatakse 100% toote maksumus. 

Tööriistamarket ei kohustu hüvitama garantii ajal riknenud toodete vahetusega kaasnevaid kulusid ega toote garantiisse toimetamise kulusid.

Garantiiaeg algab arve väljastamise kuupäevast.
Toote remontimine või ümbervahetamine garantiiaja jooksul ei pikenda esialgset garantiiaega.
Garantiikorras ümbervahetamisele ei kuulu tooted, mis on demonteeritud. Samuti tooted, mida on püütud ise remontida.
Garantiiekspertiis teostatakse Tööriistamarketi kulul.

Kui klient vaidlustab Tööriistamarketi otsuse toote garantii suhtes, on tal õigus tellida erapooletu ekspertiis vastava litsentsiga asutuselt. Ekspertiisi kulud kannab ekspertiisi tellija. Juhul kui ekspertiis tõendab toote süülisust ja Tööriistamarket aktsepteerib ekspertiisi otsust katab kulud Tööriistamarket. 

Vealist toodet, mis on hüvitatud, ei tagastata.

Kui toodet ei aktsepteerita garantiiliseks, ja garantiinõude esitaja ei nõua toote tagastamist on Tööriistamarketil õigus toode 120 päeva möödudes utiliseerida.