Auhinnamängu korraldaja on Järva Tarbijate Ühistu.

Kampaania kestvus:  09.12. – 19.12.2022.a.

Kampaania auhind: Kolm Hikoki Akutrelli.

 

Kampaania reeglid:

1. Kampaanias osalemiseks tuleb sooritada ost Tööriistamarketi e-poest.

2. Loosimises osalevad kõik kes on sooritanud ostu Tööriistamarketi e-poest ajavahemikus 09.12.-19.12.2022.

3. Loosist osa saamise tingimuseks on kauba eest õigeaegne tasumine makselingi või ülekandega.

4. Loosimises ei osale kampaania korraldamisega seotud isikud, kaupluse personal ja nende pereliikmed.

5. Auhindade loosimine toimub Tööriistamarketis hiljemalt 20.12.2022.aLoosimise korraldab vähemalt 3-liikmeline loosimiskomisjon. Võitjaga võetakse ühendust hiljemalt 3 tööpäeva jooksul. Võidu väärtust rahas ei väljastata.

6. Kampaania korraldaja ei vastuta kampaaniaauhinna kasutamisel tekkida võivate võimalike kahjude eest.

7. Kampaania korraldaja tasub kõik ette nähtud maksud.

8. Auhinna vastuvõtmist võitja poolt loetakse ühtlasi ka loa andmiseks kampaania korraldajale võitja nime ja pildi kasutamiseks ja avaldamiseks meedias, reklaamides, PR – tegevuses ilma võitjale selle eest tasu maksmata ja täiendavata kokkulepet sõlmimata.

9. Kampaania korraldajal on ühepoolne õigus lõpetada Kampaania ja auhindade väljaandmine vääramatu jõu (force majeure), kampaaniareeglite olulise rikkumise või kuritarvitamise asjaolude ilmnemisel.

10. Kampaania korraldajal on ühepoolne õigus teha muudatusi kampaania tingimustes.

Kõik pretensioonid seoses kampaania korraldamisega ja/ või läbiviimisega tuleb saata kirjalikult aadressil: Järva Tarbijate Ühistu, Tööstuse 11, Paide 72720.  Laekunud pretensioonidele vastatakse 3 tööpäeva jooksul. Kõik kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadustele. Kampaania lisainfo Tööriistamarketi kauplustest ja aadressil www.tööriistamarket.ee